Verlengen van bermen

Gemato – Bermveiligheidstechniek.

VERLAGEN VAN BERMEN

Voor de veiligheid van de weggebruiker en voor het behoud van het wegdek is het uitermate belangrijk dat bermen een goed afwaterend profiel (1:20) hebben.

Bermen hebben de neiging om in de loop van de tijd hoger te “groeien” ten opzichte van het wegdek. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals achterblijven van maaisel, bladval, verwaaiing van zand en grond vanaf akkers, verlies bij transporten van zand en grond, achterblijven van grond bij oogstcampagnes, enz. De berm vormt dan een opstaande rand langs de weg, zodat het regenwater niet meer vanaf de weg de berm in kan stromen.

Water op de weg kan allerlei onveilige situaties met zich meebrengen, zoals aquaplanning. Om dit te voorkomen moeten de bermen worden verlaagd. Een ander argument om tijdig en regelmatig de bermen te verlagen is het behoud van het asfalt. Wanneer het regenwater langdurig op de asfalt-rand en in de berm blijft staan, wordt de onderbaan vochtig en week, waardoor de asfalt op den duur langs de randen zal gaan scheuren.

Hierdoor ontstaan hoge kosten, die relatief eenvoudig en goedkoop voorkomen kunnen worden.

WIJ VERLAGEN DE BERM

Om de bermen goed op niveau te houden is het nodig om gemiddeld iedere vijf à zes jaar de bermen te verlagen, waarbij de berm naar wens gelijk aan of slechts enkele centimeters onder bovenkant wegdek wordt verlaagd. De berm wordt hierbij onder het gewenste profiel afgewerkt, zodat het water voldoende van de weg af kan stromen en in de berm kan infiltreren.

Gemato B.V. beschikt over een zelfrijdende bermfrees. Deze bermfrees verlaagt en profileert de berm in één werkgang. Tevens wordt in dezelfde werkgang de vrijkomende grond opgeladen en het wegdek schoongeveegd.

Gemato Bermveiligheidstechniek heeft ook de beschikking over een linkswerkende bermfrees, zodat bij werkzaamheden aan de middenberm met de rijrichting van het verkeer mee gewerkt kan worden.

 

De bermfrees is voorzien van een freeswals en twee vijzels (wormwielen). Door deze voorzieningen is het mogelijk om achter en tussen obstakels zoals bomen, lantaarnpalen enz., maar ook onder en achter de vangrails te kunnen verlagen.

Via een transportband wordt de grond in de vrachtauto gedeponeerd. Doordat de transportband uit twee losse delen bestaat, is het ook mogelijk om de vrijkomende grond zijdelings in de berm te verspreiden, mits de berm breed genoeg is.

KEURING EN AFZET VAN DE VRIJKOMENDE GROND

Door al deze mogelijkheden en toepassingen kan Gemato Bermveiligheidstechniek op een deskundige en snelle manier aan uw wensen op het gebied van het verlagen van bermen voldoen.

Door intensieve samenwerking met enkele gecertificeerde milieutechnische bedrijven en gecertificeerde verwerkingsbedrijven kunnen wij voor u ook de keuring en afzet van de vrijkomende grond volgens de laatste richtlijnen en regelgeving verzorgen.

Tevens is het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen bij Gemato Bermveiligheidstechniek in goede handen.