Aanbrengen Grasbeton tegels

Gemato B.V. is gespecialiseerd in het  aanbrengen van grasbetontegels.

Bermen Herstellen

vanaf heden kunnen we bermen herstellen met onze nieuwe bermherstel  machine

Berm verlagen

Gemato B.V. zorgt ervoor dat bermen een goed afwaterend profiel hebben en waarborgt de veiligheid van de weggebruiker en zorgt voor het behoud van het  wegdek.

Aanvullen van bermen

Gemato B.V. beschikt over technieken en machines om bij onstabiele en kapot gereden bermen oplossing te bieden.

HET BEHEREN VAN VEILIGE BERMEN

Wegbeheerders van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat hebben een zorgplicht met betrekking tot veilige bermen.

In Nederland vinden jaarlijks bijna 200 dodelijke bermongevallen plaats en ruim 800 bermongevallen met ziekenhuisopname als gevolg. Dit is bijna een vijfde deel van alle ernstige ongevallen. Verreweg de meeste ernstige bermongevallen gebeuren op 50- en 80 km/uur wegen.

In de meeste buitengebieden van gemeenten bestaat het overgrote deel uit (te) smalle B-wegen. In de loop der jaren zijn met name landbouwmachines steeds zwaarder en breder geworden. Door intensivering en concentratie van veehouderijen is ook het zwaardere vrachtverkeer in het buitengebied fors toegenomen. Bij passeerbewegingen op deze wegen wordt veelvuldig door de berm gereden, met als gevolg kapot gereden bermen.

BERMVERHARDING VOLGENS DE RICHTLIJNEN

Gemato B.V.

Bermen verlagen

meer informatie → 

Bermen aanvullen

meer informatie → 

Herstellen van Bermen

meer informatie → 

Aanbrengen van Grasbeton tegels

meer informatie → 

Om een veilige berm te creëren moeten er enkele maatregelen genomen worden.

  • Er moet een zo klein mogelijk niveauverschil zijn tussen het wegdek en de berm
  • Aanbrengen van een goed afwaterend profiel in de berm
  • Aanbrengen van bermverharding zoals grastegels, bermcrete of semiverharding zoals menggranulaat, grauwacke, duomix

Uit onderzoek is gebleken dat bermverharding een reductie van 20 tot 40% van het aantal bermongevallen met letsel oplevert. Bovendien zijn veilige, verstevigde bermen van groot belang voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers. Gemato B.V. is een bedrijf dat zich volledig richt op het creëren en in stand houden van veilige bermen.